Hướng dẫn kiểm tra AppleCare và cách đọc các thông số

Check bảo hành Apple, check AppleCare

Check bảo hành Apple, check AppleCare

Việc kiểm tra thời gian bảo hành của MacBook và các thiết bị của Apple nói chung, có vẻ đơn giản với nhiều anh em, nhưng đối với các chị em hoặc những người mới dùng đồ Apple thì đó lại là câu chuyện khác. Vì vậy trong bài này  mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách kiểm tra thời gian bảo hành cũng như cách đọc các thông số trên trang kiểm tra bảo hành của Apple.

I. Cách tìm serial MacBook và các thiết bị Apple.

Để kiểm tra bảo hành chúng ta cần có serial thiết bị. Vậy serial nằm ở đâu?

1. Với MacBook và Mac, chúng ta làm như sau:

  • Trên màn hình chính, ấn vào biểu tượng quả táo  => chọn “About This Mac
  • Chúng ta sẽ thấy dòng “Serial Number” đó chính là serial của MacBook. Chúng ta chọn hết toàn bộ phần khoanh đỏ => sau đó ấn chuột phải => chọn copy

2. Với iPhone, iPad chúng ta làm như sau:

Vào Settings > General > About.  (hoặc Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu)

Trong phần khoanh đỏ là serial của iPhone.

II. Cách kiểm tra thời gian bảo hành

Cách này áp dụng cho tất cả các thiết bị do Apple sản xuất, bao gồm Mac, MacBook, iMac, iPad, iPhone, iPod…

Đầu tiên chúng ta cần truy cập vào địa chỉ sau: https://checkcoverage.apple.com/vn/en/

Đây là trang web kiểm tra thời gian bảo hành chính thức của Apple.

Tại ô “Enter your serial number” chúng ta nhập serial của thiết bị cần kiểm tra vào. (serial đã copy ở trên)

Tại ô “Please enter the code” chúng ta nhập mã xác nhận trong hình vào.

Sau đó ấn “Continue” kết quả trả về sẽ có một trong 4 dạng sau:

Các thiết bị iPhone, iPad, MacBook, Mac trong hình 5, 5A, 5B đề đã hết hạn hỗ trợ qua điện thoại. Tuy nhiên chưa hết hạn bảo hành mặc định. Vì vậy,  vẫn còn đăng ký AppleCare được. Chắc chắn 100%. (chỉ đúng với iPhone, iPad, Mac và MacBook)

III. Cách đọc hiểu các thông tin trên trang check bảo hành.

1 – Eligible for an AppleCare product: 

Dòng này có nghĩa: Thiết bị của chúng ta đang đủ điều kiện để mua AppleCare. Hãy mua ngay trước khi nó hết hạn bảo hành mặc định.

Để mua AppleCare, bắt buộc thiết bị của chúng ta khi check phải có dòng này. Như hình 1 hoặc hình 2 là có thể mua được AppleCare.

2 – Valid Purchase Date

Dòng này cho biết đây là một sản phẩm chính hãng của Apple.

3 -Telephone Technical Support

Dòng này cho biết tình trạng hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại.

  • Telephone Technical Support: Active

Nếu có màu xanh, đi kèm chữ Active nghĩa là máy đang được hưởng chế độ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng qua điện thoại miễn phí. (hình 1 và hình 4) 

Thời gian hết hạn hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại sẽ được hiển thị ngay phía dưới. (ví dụ: Trong hình 1, thời gian hỗ trợ qua điện thoại sẽ hết hạn vào ngày 11/9/2019)

Trường hợp chỉ có chữ Active mà không có thời gian, thì có nghĩa máy đã mua AppleCare và được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại đến khi hết hạn AppleCare. (ví dụ: Trong hình 3, dưới dòng Telephone Technical Support không có thời gian hết hạn, có nghĩa thiết bị này sẽ được hỗ trợ qua điện thoại miễn phí cho đến khi hết hạn AppleCare, tức là hết ngày 12/6/2022)

  • Telephone Technical Support: Expired

Nếu dòng chữ này màu vàng, có chữ Expired phía sau, nghĩa là đã hết thời gian được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại. (hình 2 và hình 4) 

4 – Repairs and Service Coverage

Dòng này cho biết tình trạng và thời hạn bảo hành.

  • Repairs and Service Coverage: Active 

Nếu có màu xanh, đi kèm chữ Active nghĩa là máy đang trong thời gian được bảo hành. (hình 1, 2, 3) 

Thời gian bảo hành sẽ được thể hiện ngay phía dưới. (ví dụ: Trong hình 1 thời gian bảo hành tới 12/6/2020)

  • Repairs and Service Coverage: Expired

Nếu có màu vàng, có chữ Expired phía sau, nghĩa là máy đã hết bảo hành. (hình 4)

5 – Covered by AppleCare Protection Plan

Dòng này cho biết máy đã được mua AppleCare Protection Plan.

Thời gian hết hạn AppleCare sẽ được hiển thị ngay phía dưới. (ví dụ: Trong hình 3 thời gian bảo hành tới 12/6/2022)

IV. Kết luận

  1. Để mua AppleCare, khi check bảo hành thiết bị của chúng ta cần phải có dòng chữ Eligible for an AppleCare product và kết quả trả về phải giống như hình 1 hoặc hình 2 hoặc hình 5, 5A, 5B ở trên.
  2. Nếu kết quả trả về như hình 3, có nghĩa thiết bị đã được mua AppleCare, chúng ta không thể mua thêm được nữa. (chúc mừng vì chủ máy trước đã mua sẵn cho chúng ta)
  3. Nếu kết quả trả về như hình 4 thì xin chia buồn, máy chúng ta đã hết hạn bảo hành, hết hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại và không thể mua thêm AppleCare.
 

Leave a Reply