iPad

iPad Pro 12.9

AppleCare+ cho iPad Pro 12.9

Có rơi vỡ, vào nước
Hết hạn được renew

AppleCare cho iPad Pro 12.9

iPad Pro 11

AppleCare+ cho iPad Pro 11

Có rơi vỡ, vào nước
Hết hạn được renew

AppleCare cho iPad Pro 11

iPad – iPad Air – iPad mini

AppleCare+ cho iPad

Có rơi vỡ, vào nước
Hết hạn được renew

AppleCare cho iPad

So Sánh AppleCare với AppleCare+