HD bổ sung

  • Nếu không cài được. Nguyên nhân do máy đang thiết lập chỉ cho phép cài từ AppStore (như trong hình) chỉ cần làm thêm bước 3 và bước 4.
  • Bước 3: Truy cập: System Prefenrences => Security & Privacy => chọn Open Anyway
  • Bước 4: Chọn tiếp Open ở cửa sổ hiện lên và cài đặt.
Bước 3: System Prefenrences => Security & Privacy => chọn Open Anyway
Bước 4: chọn Open và cài đặt
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply